Henüz yorum yapılmamış

Anka Kuşu

“Gerçek yolculuk, kendine yapılan yolculuktur.”

Anka Kuşu ; çok sevdiğim dövmem omuzumda, Ruhsel yapıyor elbette her dövmem gibi. İlk renkli dövmem olacak, uzun sürüyor yapımı. Hep diyorum ki ” anka işte küllerinden doğar”

” Acıyor mu yapılırken?” diye soruyor çoğunlukla dövmelerimi gören. Evet tabii ki :=) Fakat başka bir noktası var: bedene kazınan her mürekkep hayata söylenen bir cümle, yaşamaya dair bir imge; idrakinde değilim o vakit, oldukça genç yaşlarım. 

2015 , yaş 38. Shiva Shambo dinleye söyleye tırmalayarak geçtiğim bir yolculuğun başları. Yanıyor, kül oluyor, dönüşüyor, yeniden doğuyorum sonra bir daha ve yeniden dönüyor çark. Her kadının o sihirli yaşı işte. Çoğunlukla diyelim.

45 yaşını devirdiğimde, dövmenin bedenime inmesinden 8 sene sonrasında fark ettim ki sözlerimiz mühür, bedendeki çizgilere atfettiğimiz cümleler imge.

“Anka gibi işte yanıp kül olup doğuyorum, üstümde dövmesi bile var” dediğim bir gün gözümdeki perde kalktı. Oysa Anka kuşu aynı zamanda gücü, saf olmayı, kendini yaşarken yaratmayı, tekâmülü, erdemliliği, sadakati, zerafeti, hakkaniyeti temsil eder. O, erişilmezlik, yücelik ve olağanüstülük gibi özellikleri simgeler. 

Anka uçuşa kalktığında, bilgi ağacının yaprakları titrer her bitkinin tohumlarının dökülmesine neden olurdu. Bu tohumlar dünyanın her yanına dağılır gelmiş geçmiş her bitki çeşidinin kök almasını sağlar ve böylece de (bu bitkiler yoluyla) insanoğlunun tüm hastalıklarını tedavi ederdi. Kanatlarının bir dokunuşunun her türlü hastalık veya yarayı tedavi edeceğine inanılırdı.” Anka, bilgi ağacının tohumlarını insanlığa dökerek insanoğlunun gelişimi için rehberlik eden bir semboldür.

Bu kuş altın renkli uzun tüylü, kocaman, güzel sesli bir erkektir. Öleceği zaman yuvasını ateşe verip kendisini yakar, o yanarken yeni ve genç bir Anka kuşu meydana gelir. Genç kuş babasının küllerini Heliopolis’te güneş tapınağına götürüp bırakır ve kimin başına konarsa ona büyük zenginlik ve mevki gelir. Kaf dağında yaşar.

Çeşitli adlarla anılır: Anka, Semender, Devlet kuşu, Phoenix, Tuğrul, Hüma, Simurg, Anka-yi Mugrib, Sireng, Zümrüt ve Zümrüd-ü Anka. Hiristiyanlar Phoenix adını verdikleri bu kuş mitinin yorumunu yapmışlar ve onu öldükten sonra tekrar dirilmenin simgesi saymışlardır. 

Şimdi farkındayım üzerinde taşıdığın her çizgi bir simge, bir imge bir yaşama verdiğin söz.

ve lakin mana yüklemediğin ya da manasını dönüştürdüğün bir hal de var.

Küllerinden doğmak gücü, saf olmayı, kendini yaşarken yaratmayı, tekâmülü, erdemliliği, sadakati, zerafeti, hakkaniyeti içinde barındırmıyor mu en nihayetinde.

Not: Bir anka totemi, iyileşme, yenilenme, yenilenme ve yeniden yeni olma konusunda iyi şanslar sembolüdür.

"Her ne istiyorsan kendinde ara. 
Senin içinde bir can var, o canı ara
Senin dağının içinde hazine var, o hazineyi ara
Eğer yürüyen dervişi arıyorsan;
Onu senden dışarıda değil
Kendi nefsinde ara!"
Mevlana

Paylaş :=)

Yorum bırak